HorseUpdateRequest

APIDescription
POST HorseUpdateRequest/Get

At güncelleme taleplerinini filtreleyerek geri dönderir.

POST HorseUpdateRequest/MakeInReview

Talep durumunu İnceleniyor olarak günceller ve gerekli işlemleri yapar.

POST HorseUpdateRequest/Approve

Talep durumunu Onaylandı olarak günceller ve gerekli işlemleri yapar.

POST HorseUpdateRequest/ApproveAll

No documentation available.

POST HorseUpdateRequest/Reject

Talep durumunu Reddedildi olarak günceller ve gerekli işlemleri yapar.

Tjk

Tjk ile iligli fonksiyonları içerir.

APIDescription
GET Tjk/Get?p_iTjkId={p_iTjkId}

TJK sisteminde kayıtlı atların istatistik bilgilerini dönderir.

GET Tjk/GetHorseFromTjk?p_iTjkId={p_iTjkId}

TJK sisteminde kayıtlı atların profil bilgilerini dönderir.

GET Tjk/GetRestRace?p_iTjkId={p_iTjkId}&p_iRaceId={p_iRaceId}

No documentation available.

GET Tjk/getHorseListFromTjk

No documentation available.

GET Tjk/UpdateListFromTjk

No documentation available.

GET Tjk/GetRaceProgram?p_sDate={p_sDate}

StableTeam

APIDescription
GET StableTeam/Get?p_iStableTeamId={p_iStableTeamId}&p_iStableId={p_iStableId}

POST StableTeam/Add

POST StableTeam/Update

POST StableTeam/Delete

Registration

REGISTRATION tablosundaki veriler ile ilgili fonksiyonları içerir.

APIDescription
GET Registration/Get

REGISTRATION tablosundaki verileri getirir.

GET Registration/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

REGISTRATION tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

GET Registration/GetAsNameIdForStallion?p_iHorseId={p_iHorseId}&p_iLanguage={p_iLanguage}

REGISTRATION tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

TjkConditionRace

APIDescription
POST TjkConditionRace/GetFilterResult

No documentation available.

Sayfa başlıklarını dönderir. || Returns page titles.

APIDescription
GET PageHeader/Get?p_iHorse1Id={p_iHorse1Id}&p_iHorse2Id={p_iHorse2Id}&p_sPath={p_sPath}&p_iLanguage={p_iLanguage}

Sayfa başlıklarında bulunması gereken içeriği dönderir. || Returns the content that should be in the page titles.

GET PageHeader/GetDetail

No documentation available.

GET PageHeader/GetByLink?p_sPath={p_sPath}&p_iLanguage={p_iLanguage}

Sayfa başlıklarında bulunması gereken içeriği dönderir. || Returns the content that should be in the page titles.

GET PageHeader/GetByLinkArabian?p_sPath={p_sPath}&p_iLanguage={p_iLanguage}

No documentation available.

Bool

APIDescription
GET Bool/Get

BOOL tablosundaki verileri getirir.

GET Bool/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

BOOL_OBJECT tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

ImageInfo

Resim ve info detaylarını raporlayan fonksiyonları içerir. || It includes functions that report picture and info details.

APIDescription
GET ImageInfo/GetById?p_iHorseId={p_iHorseId}

Atların resim ve info bilgilerini döndürür. || Returns pictures and info of horses.

GET ImageInfo/GetFatherById?p_iHorseId={p_iHorseId}

Atın babasının resim ve info bilgilerini döndürür. || Returns pictures and info of father of horse.

GET ImageInfo/GetMotherById?p_iHorseId={p_iHorseId}

Atın annesinin resim ve info bilgilerini döndürür. || Returns pictures and info of mother of horse.

GET ImageInfo/GetBmSireById?p_iHorseId={p_iHorseId}

Atın annesinin babasının resim ve info bilgilerini döndürür. || Returns pictures and info of father of mother of horse.

HorseRaceParticipants

APIDescription
POST HorseRaceParticipants/Add

No documentation available.

POST HorseRaceParticipants/Update

No documentation available.

GET HorseRaceParticipants/GetById?p_iId={p_iId}

No documentation available.

GET HorseRaceParticipants/GetByHorseRaceId?p_iHorseRaceId={p_iHorseRaceId}

No documentation available.

POST HorseRaceParticipants/ActivateDeactivate

No documentation available.

StableMediaType

APIDescription
GET StableMediaType/Get

STABLE_MEDIA_TYPE tablosundaki verileri getirir.

GET StableMediaType/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

STABLE_MEDIA_TYPE tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

Node

APIDescription
GET Node/Get?p_iId={p_iId}&p_iCount={p_iCount}

SortType

Sıralama tipleri ile ilgili fonksiyonları içerir.

APIDescription
GET SortType/Get

SORT_TYPE tablosundaki verileri getirir.

Order

Sipariş işlemlerine dair fonksiyonları içerir. || It includes functions related to order processing.

APIDescription
POST Order/Add

Yeni sipariş oluşturur. || Creates a new order.

POST Order/AddAdsOrder

POST Order/UploadReceipt

Banka üzerinden yapılan ödemelere dair dekont yükleme ve silme işleminde kullanılır. || It is used for uploading and deleting receipts for payments made through the bank.

GET Order/GetMyOrders?p_iPageNo={p_iPageNo}&p_iPageCount={p_iPageCount}

Sistem üyelerinin siparişlerini filtreler. || It filters the orders of the system members.

POST Order/Get

No documentation available.

POST Order/GetTotal

No documentation available.

POST Order/AddAsAdmin

No documentation available.

POST Order/UpdateAsAdmin

No documentation available.

POST Order/DeleteAsAdmin

No documentation available.

FemaleFamily

Female family raporları ile igili fonksiyonları içerir. || Includes functions related to Female family reports.

APIDescription
GET FemaleFamily/GetFemaleFamilyReport?p_iFirstId={p_iFirstId}&p_iSecondId={p_iSecondId}&p_iDamCount={p_iDamCount}&p_iGenerationCount={p_iGenerationCount}

Atın tail female raporunu döndürür. || Returns the tail female report of the horse.

GET FemaleFamily/GetFemaleFamily?p_iFirstId={p_iFirstId}&p_iSecondId={p_iSecondId}&p_iDamCount={p_iDamCount}&p_iGenerationCount={p_iGenerationCount}

Atın tail female raporunu döndürür. || Returns the tail female report of the horse.

HorseAddRequest

APIDescription
POST HorseAddRequest/Get

At ekleme taleplerinini filtreleyerek geri dönderir.

POST HorseAddRequest/MakeInReview

Talep durumunu İnceleniyor olarak günceller ve gerekli işlemleri yapar.

POST HorseAddRequest/Approve

Talep durumunu Onaylandı olarak günceller ve gerekli işlemleri yapar.

POST HorseAddRequest/ApproveAll

No documentation available.

POST HorseAddRequest/Reject

Talep durumunu Reddedildi olarak günceller ve gerekli işlemleri yapar.

OrderDetail

Sipariş detaylarına dair fonksiyonları içerir. || Includes functions for order details.

APIDescription
GET OrderDetail/GetMyOrdersDetails?p_iOrderId={p_iOrderId}

İlgili siparişin detaylarını dönderir. || It returns the details of the relevant order.

GET OrderDetail/GetById?p_iOrderDetailId={p_iOrderDetailId}

No documentation available.

GET OrderDetail/GetByOrderId?p_iOrderId={p_iOrderId}

No documentation available.

POST OrderDetail/AddAsAdmin

No documentation available.

POST OrderDetail/UpdateAsAdmin

No documentation available.

POST OrderDetail/DeleteAsAdmin

No documentation available.

SiteMap

SiteMap XML oluşturur. || Generates SiteMap XML

APIDescription
GET SiteMap/GetSiteMap

SiteMap XML oluşturur. || Generates SiteMap XML

ImportantRace

APIDescription
GET ImportantRace/GetById?p_iId={p_iId}

RaceGender

APIDescription
GET RaceGender/GetByTjkConditionHorseId?p_iTjkConditonHorseId={p_iTjkConditonHorseId}

No documentation available.

GET RaceGender/GetGeneralGenderAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

StallionGroup

It contains functions that allow you to perform basic database operations related to the STALLION_GROUP table.

APIDescription
GET StallionGroup/Get?p_iId={p_iId}&p_sCountryId={p_sCountryId}

List all STALLION_GROUP records.

GET StallionGroup/GetByRaceId?p_iId={p_iId}&p_iRaceId={p_iRaceId}&p_sCountryId={p_sCountryId}

No documentation available.

GET StallionGroup/GetByHorseIdList?p_sHorseIdList={p_sHorseIdList}

List all STALLION_GROUP records.

POST StallionGroup/Add

The authorized user adds records to the STALLION_GROUP table

POST StallionGroup/Delete

The authorized user deletes records to the STALLION_GROUP table

StallionPage

Aygır tanıtım sayfaları için gerekli olan fonksiyonları içerir. || Contains functions required for stallion promotion pages.

APIDescription
GET StallionPage/GetRegisteredStallions?p_iRaceId={p_iRaceId}&p_iTopCount={p_iTopCount}

GET StallionPage/GetLastSeasonRegisteredStallions?p_iRaceId={p_iRaceId}

İçinde bulunulan sezona ait kayıt yaptıran safkanları dönderir | Returns the stallions that have registered for the current season |

POST StallionPage/GetFilter

No documentation available.

GET StallionPage/Get?p_iStallionId={p_iStallionId}

Aygır tanıtım sayfaları istatistiklerini hazırlar. || Prepare the stallion promotion pages statistics.

GET StallionPage/GetByLink?p_sLink={p_sLink}

Aygır tanıtım sayfaları istatistiklerini hazırlar. || Prepare the stallion promotion pages statistics.

APIDescription
GET Banner/Get?p_iId={p_iId}

GET Banner/GetBanner?p_iTopCount={p_iTopCount}

POST Banner/Add

POST Banner/Update

POST Banner/ActivateDeactivate

POST Banner/IncreaseClickCounter

Color

APIDescription
GET Color/Get

COLOR tablosundaki verileri getirir.

Ads

APIDescription
POST Ads/AddAsAdmin

POST Ads/UpdateAsAdmin

GET Ads/GetPageById?p_iAdsId={p_iAdsId}

POST Ads/Get

POST Ads/GetFilter

GET Ads/GetLastAds?p_iTopCount={p_iTopCount}

GET Ads/GetMyAds?p_sAdsStatusId={p_sAdsStatusId}&p_iPageNo={p_iPageNo}&p_iPageCount={p_iPageCount}

GET Ads/GetMyFavoriteAds?p_iPageNo={p_iPageNo}&p_iPageCount={p_iPageCount}

GET Ads/GetMyOfferedAds?p_iPageNo={p_iPageNo}&p_iPageCount={p_iPageCount}

POST Ads/Add

Pedigree

Pedigree raporlarıyla ilgili fonksiyonları içerir. Includes functions related to Pedigree reports.

APIDescription
GET Pedigree/GetPedigree?p_iGenerationCount={p_iGenerationCount}&p_iFirstId={p_iFirstId}&p_iSecondId={p_iSecondId}

Pedigree raporunu oluşturur. Generates the pedigree report.

POST Pedigree/GetPedigreeTemplate?p_iGenerationCount={p_iGenerationCount}&p_iCellId={p_iCellId}&p_iHorseId={p_iHorseId}

No documentation available.

GET Pedigree/GetPedigreeWithoutHeader?p_iGenerationCount={p_iGenerationCount}&p_iFirstId={p_iFirstId}&p_iSecondId={p_iSecondId}

No documentation available.

GET Pedigree/GetPedigreeReport?p_iGenerationCount={p_iGenerationCount}&p_iFirstId={p_iFirstId}&p_iSecondId={p_iSecondId}

Pedigree raporunu oluşturur. Generates the pedigree report.

GET Pedigree/GetFont

BmSire

Brood Mare Sire raporları ile igili fonksiyonları içerir. || Includes functions related to Brood Mare Sire reports.

APIDescription
GET BmSire/GetFoalsOfBroodMareSire?p_iHorseId={p_iHorseId}

Atın Brood Mare Sire raporunu döndürür. || Returns the Brood Mare Sire report of the horse.

PersonType

APIDescription
GET PersonType/Get

PERSON_TYPE tablosundaki verileri getirir.

GET PersonType/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

PERSON_TYPE tablosundaki verileri tekil id'ye göre filtreler.

PedigreePlanUser

APIDescription
POST PedigreePlanUser/Login

Üyelerin oturum açmalarını sağlayan fonksiyondur.

AnalyzeType

APIDescription
GET AnalyzeType/Get

GET AnalyzeType/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

HorseInfo

Atlarla ilgili çeşitli sorguları içerir. It includes various queries about horses.

APIDescription
GET HorseInfo/GetSireLine?p_iRaceId={p_iRaceId}&p_iWinnerTypeId={p_iWinnerTypeId}&p_iFoalWinnerTypeId={p_iFoalWinnerTypeId}&p_iFatherId={p_iFatherId}

No documentation available.

GET HorseInfo/GetById?p_iId={p_iId}

Tekil idye göre atları filtreler. It filters horses by unique id.

GET HorseInfo/GetSiblingsFromFatherByHorseId?p_iHorseId={p_iHorseId}

Atın babadan kardeşlerini filtreler. Filters siblings from horse father.

GET HorseInfo/GetSiblingsFromFatherByFatherId?p_iFatherId={p_iFatherId}

Atın babadan kardeşlerini filtreler. Filters siblings from horse father.

GET HorseInfo/GetSiblingsFromMotherByHorseId?p_iHorseId={p_iHorseId}

Atın anneden kardeşlerini filtreler. Filters siblings from horse mother.

GET HorseInfo/GetSiblingsFromMotherByMotherId?p_iMotherId={p_iMotherId}

Atın anneden kardeşlerini filtreler. Filters siblings from horse mother.

GET HorseInfo/GetSiblingsFromBroodmareSireByHorseId?p_iHorseId={p_iHorseId}

Atın kısrak babasından kardeşlerini filtreler. Filters siblings from horse broodmare sire.

GET HorseInfo/GetSiblingsFromBroodmareSireByMotherId?p_iMotherId={p_iMotherId}

Atın kısrak babasından kardeşlerini filtreler. Filters siblings from horse broodmare sire.

GET HorseInfo/GetFoals?p_iHorseId={p_iHorseId}&p_iTypeId={p_iTypeId}

Atın taylarını filtreler. || It filters the foals of the horse.

GET HorseInfo/GetTailFemaleByHorseId?p_iHorseId={p_iHorseId}

Atın tail female raporunu döndürür. || Returns the tail female report of the horse.

GET HorseInfo/GetTailFemaleByMotherId?p_iMotherId={p_iMotherId}

Atın tail female raporunu döndürür. || Returns the tail female report of the horse.

GET HorseInfo/GetFoalsOfBroodMareSireByHorseId?p_iHorseId={p_iHorseId}

Atın Brood Mare Sire olarak soyundan gelen tayları döndürür. || Returns foals descended from the horse as Brood Mare Sire.

POST HorseInfo/GetFoalsForTemplate?p_iWinnerTypeId={p_iWinnerTypeId}

GET HorseInfo/GetNickHorses?p_iHorseId1={p_iHorseId1}&p_iHorseId2={p_iHorseId2}&p_iOrderType={p_iOrderType}

GET HorseInfo/GetCompareList?p_sIdList={p_sIdList}

Atları karşılaştırmak için liste dönderir. || Atları karşılaştırmak için liste dönderir.

GET HorseInfo/GetHorseFromFamily?p_iFamilyId={p_iFamilyId}&p_sWinnerTypeId={p_sWinnerTypeId}

No documentation available.

GET HorseInfo/GetLatest?p_iRaceId={p_iRaceId}

En son eklenen 8 atı dönderir. || Returns the last 8 horses added.

POST HorseInfo/GetFilter

Atlar tablosunda detaylı filitreleme sayfasına veri filtreler. || Filters data to the detailed filter page in the horses table.

GET HorseInfo/GetFamilyNick?p_iHorseId1={p_iHorseId1}&p_iHorseId2={p_iHorseId2}

ProductType

Hizmet tiplerine dair fonksiyonları içerir. || It includes functions related to service types.

APIDescription
GET ProductType/Get

PRODUCT_TYPE tablosundaki verileri getirir.

GET ProductType/GetById?p_iId={p_iId}

PRODUCT_TYPE tablosundaki verileri tekil id'ye göre filtreler.

GET ProductType/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

PRODUCT_TYPE tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

OrderType

APIDescription
GET OrderType/Get

ORDER_TYPE tablosundaki verileri getirir.

GET OrderType/GetById?p_iId={p_iId}

ORDER_TYPE tablosundaki verileri tekil id'ye göre filtreler.

BitMap

APIDescription
GET BitMap/GetSocialMediaImage?p_iAdsId={p_iAdsId}&p_iLanguageId={p_iLanguageId}&p_iType={p_iType}

GET BitMap/GetSocialMediaImageForAllHorses?p_iHorseId={p_iHorseId}&p_iLanguageId={p_iLanguageId}&p_iType={p_iType}

GET BitMap/GetReportForHorseForSale?p_iAdsId={p_iAdsId}&p_iLanguageId={p_iLanguageId}

No documentation available.

NickSuccess

APIDescription
GET NickSuccess/Get?p_iHorseId={p_iHorseId}

AdsFavorite

APIDescription
POST AdsFavorite/Favorite

POST AdsFavorite/Activate

POST AdsFavorite/GetFavoriteActivitesByAdsId?p_iAdsId={p_iAdsId}

Stable

APIDescription
GET Stable/GetById?p_iId={p_iId}

POST Stable/Update

BlogCategory

APIDescription
GET BlogCategory/Get?p_iSelection={p_iSelection}

BLOG_CATEGORY tablosundaki verileri getirir.

GET BlogCategory/GetWithCount?p_iSelection={p_iSelection}

BLOG_CATEGORY tablosundaki verileri getirir.

GET BlogCategory/GetById?p_iId={p_iId}

BLOG_CATEGORY tablosundaki verileri tekil id'ye göre filtreler.

POST BlogCategory/Insert

BLOG_CATEGORY tablosuna kayıt ekler.

POST BlogCategory/Update

BLOG_CATEGORY tablosuna kayıt günceller.

POST BlogCategory/ActivateDeactivate

BLOG_CATEGORY tablosuna aktif/deaktif eder.

Family

APIDescription
GET Family/Get?p_iRaceId={p_iRaceId}

FAMILY tablosundaki verileri getirir.

AdsStatus

APIDescription
GET AdsStatus/Get

ADS_STATUS tablosundaki verileri getirir.

GET AdsStatus/GetForUser

ADS_STATUS tablosundaki verileri getirir.

GET AdsStatus/GetById?p_iId={p_iId}

ADS_STATUS tablosundaki verileri tekil id'ye göre filtreler.

GET AdsStatus/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

ADS_STATUS tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

GET AdsStatus/GetAsNameIdForUser?p_iLanguage={p_iLanguage}

ADS_STATUS tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

Currency

APIDescription
GET Currency/Get

CURRENCY tablosundaki verileri getirir.

PaymentType

Ödeme tiplerine dair fonksiyonları içerir. || It includes functions related to payment types.

APIDescription
GET PaymentType/Get

PAYMENT_TYPE tablosundaki verileri getirir.

GET PaymentType/GetById?p_iId={p_iId}

PAYMENT_TYPE tablosundaki verileri tekil id'ye göre filtreler.

GET PaymentType/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

PAYMENT_TYPE tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

AdsSortType

APIDescription
GET AdsSortType/Get

ADS_SORT_TYPE tablosundaki verileri getirir.

GET AdsSortType/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

ADS_SORT_TYPE tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

Year

Yıllar ile ilgili fonksiyonları içerir.

APIDescription
GET Year/Get

YEAR tablosundaki verileri getirir.

Sibling

Kardeş sorgulamaları ile ilgili fonksiyonları içerir. || Includes functions related to sibling inquiries.

APIDescription
GET Sibling/GetSiblingFromMother?p_iHorseId={p_iHorseId}

Anneden kardeş atları filtreler. || Filters sibling horses from mother.

GET Sibling/GetSiblingFromFather?p_iHorseId={p_iHorseId}

Babadan kardeş atları filtreler. || Filters sibling horses from father.

GET Sibling/GetSiblingFromBroodmareSire?p_iHorseId={p_iHorseId}

Kısrak babasından kardeş atları filtreler. || Filters sibling horses from broodmare sire.

Analysis

It contains functions that allow you to create EffectiveNick Report.

APIDescription
GET Analysis/CreateReportNew?p_iHorseId1={p_iHorseId1}&p_iHorseId2={p_iHorseId2}&p_iRegistrationId={p_iRegistrationId}&p_iLanguageId={p_iLanguageId}

Kayıtlı aygır için ilgili rapordan oluşturur. || Generates the relevant report for the registered stallion.

GET Analysis/CreateReport?p_iHorseId1={p_iHorseId1}&p_iHorseId2={p_iHorseId2}&p_iRegistrationId={p_iRegistrationId}&p_iLanguageId={p_iLanguageId}

Kayıtlı aygır için ilgili rapordan oluşturur. || Generates the relevant report for the registered stallion.

POST Analysis/CreateMareReport?p_iRegistrationId={p_iRegistrationId}&p_iLanguageId={p_iLanguageId}

Kısrak analiz raporları oluşturur. || Generates mare analysis reports.

POST Analysis/CreateMareStallionRankedReport?p_iPoint={p_iPoint}&p_iLanguageId={p_iLanguageId}

HorseRace

APIDescription
POST HorseRace/Add

No documentation available.

POST HorseRace/Update

No documentation available.

GET HorseRace/GetById?p_iId={p_iId}

No documentation available.

POST HorseRace/ActivateDeactivate

No documentation available.

POST HorseRace/GetFilter

No documentation available.

GET HorseRace/GetByIdForPage?p_iHorseRaceId={p_iHorseRaceId}&p_iLanguageId={p_iLanguageId}

GET HorseRace/Analysis?p_sIdList={p_sIdList}

No documentation available.

AdsCategory

APIDescription
GET AdsCategory/Get

ADS_CATEGORY tablosundaki verileri getirir.

GET AdsCategory/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

ADS_CATEGORY tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

WinnerType

APIDescription
GET WinnerType/Get

WINNER_TYPE tablosundaki verileri getirir.

GET WinnerType/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

WINNER_TYPE tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

GET WinnerType/GetForFamily?p_iLanguage={p_iLanguage}

No documentation available.

Place

Sistemde tanımlı yerlerle ilgili detayları içerir || Includes details about places defined in the system

APIDescription
GET Place/Get

PLACE tablosundaki verileri getirir.

GET Place/GetAsNameId

PLACE tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

SystemUser

APIDescription
GET SystemUser/SetMobilToken?p_sToken={p_sToken}

Sisteme üye olmak için kullanılacak fonksiyondur.

POST SystemUser/SignUp

Sisteme üye olmak için kullanılacak fonksiyondur.

POST SystemUser/Login

Üyelerin oturum açmalarını sağlayan fonksiyondur.

POST SystemUser/LoginStable

Üyelerin eküri sayfalarında oturum açmalarını sağlayan fonksiyondur.

POST SystemUser/UpdateMyProfile

Sisteme üye olmak için kullanılacak fonksiyondur.

POST SystemUser/Add

Sisteme at sahibi|yetiştiricisi eklemek için kullanılacak fonksiyondur.

POST SystemUser/UpdateProfile

Sisteme üye olmak için kullanılacak fonksiyondur.

GET SystemUser/RemindPassword?p_sEmail={p_sEmail}

Üyelerin oturum açma bilgilerini mail olarak gönderir. Basic Authenticationdan e-posta gönderilmelidir.

GET SystemUser/GetByEmail?p_sEmail={p_sEmail}

Sistemde kayıtlı kullanıcıları ilgili e-posta adreslerine göre filtreler.

GET SystemUser/GetByProfile

Sistemde kayıtlı kullanıcıları ilgili e-posta adreslerine göre filtreler.

GET SystemUser/GetById?p_iId={p_iId}

Sistemde kayıtlı kullanıcıları tekil idlerine göre filtreler.

POST SystemUser/Get

Üyeleri detaylı sorgulamaya yarayan filtreleme fonksiyonudur. Idler string olarak aralarında virgül kullanılarak gönderilir. Boş gideneler filtrelemeye dahil edilmez.

GET SystemUser/ApproveMyAccount?p_sBaseCode={p_sBaseCode}

Üyelerin hesabını doğrulamasını sağlar.

POST SystemUser/ApproveUser

Yetkili kullanıcının, diğer kullanıcılarının hesabının onaylı/onaysız etmesini sağlar.

POST SystemUser/ActivateUser

Yetkili kullanıcının, diğer kullanıcılarının hesabının aktif/deaktif etmesini sağlar.

GET SystemUser/GetOwnerBreederByName?p_sName={p_sName}

No documentation available.

GET SystemUser/GetUserByName?p_sName={p_sName}

No documentation available.

GET SystemUser/GetEditor

Sistemdeki admin yetkisine sahip kullanıcıları sadece admin yetkisine sahip olan kullanıcılar için geri dönderir.

GET SystemUser/GetAsNameAndId

Sistemdeki kayıtlı kullanıcıların tamamını geri dönderir.

GET SystemUser/CheckGuid?p_sGuid={p_sGuid}

No documentation available.

Progeny

Progeny raporları ile igili fonksiyonları içerir. || Includes functions related to Progeny reports.

APIDescription
GET Progeny/GetProgeny?p_iHorseId={p_iHorseId}

Atın progeny raporunu döndürür. || Returns the progeny report of the horse.

File

APIDescription
POST File/Blog

No documentation available.

POST File/Horse?Race_Id={Race_Id}

No documentation available.

GET File/DeleteBlogImage?Image={Image}

No documentation available.

GET File/DeleteHorseImage?Image={Image}&Race_Id={Race_Id}

No documentation available.

POST File/SaveFile

No documentation available.

AdsProduct

APIDescription
POST AdsProduct/AddAsAdmin

POST AdsProduct/DeleteAsAdmin

GET AdsProduct/Get?p_iAdsId={p_iAdsId}&p_iProductId={p_iProductId}

ParentPage

Aygır-kısrak istatistikleri ile ilgili fonksiyonları içerir. || Includes functions related to stallion-mare statistics.

APIDescription
POST ParentPage/Add

Aygır-kısrak detaylarını ekler. || Adds stallion-mare details.

GET ParentPage/GetWebSite

No documentation available.

POST ParentPage/Update

Aygır-kısrak detaylarını günceller. || Updates stallion-mare details.

GET ParentPage/GetById?p_iHorseId={p_iHorseId}

Aygır-kısrak detaylarını getirir. || Get stallion-mare details.

GET ParentPage/GetRegisteredStallions?p_iRaceId={p_iRaceId}

Sistemde kayıtlı aygırları filtreler. || It filters the stallions registered in the system.

GET ParentPage/Get?p_iId={p_iId}&p_sParentId={p_sParentId}&p_iRaceId={p_iRaceId}&p_iPageNo={p_iPageNo}&p_iPageCount={p_iPageCount}

Aygır-kısrak detaylarını getirir. || Get stallion-mare details.

GET ParentPage/GetByIdAsNameAndId?p_iHorseId={p_iHorseId}&p_iLanguageId={p_iLanguageId}

Email

APIDescription
POST Email/SendEmail

EMAIL göndermek için kullanılır.

POST Email/Insert?p_sEmail={p_sEmail}

Bültene e-posta ekler. BasicAutentication üzerinden e-posta adresi gönderilir, şifre olarak dilediğin gönderebilirsin.

Pregnant

Aşım yapılan kısraklar ile ilgili fonksiyonları içerir. || Aşım yapılan kısraklar ile ilgili fonksiyonları içerir.

APIDescription
POST Pregnant/Add

Çiftleştirilen kısrak detaylarını ekler. || Adds the mare details to be mated.

POST Pregnant/Update

Çiftleştirilen kısrak detaylarını günceller. || Updates the mare details to be mated.

POST Pregnant/Delete

Çiftleştirilen kısrak detaylarını siler. || Deletes the mare details to be mated.

GET Pregnant/Get?p_iId={p_iId}&p_iStallionAdsId={p_iStallionAdsId}&p_iMareId={p_iMareId}

Çiftleştirilen kısrak detaylarını filtreler. || Filters the mare details to be mated.

StableHorse

APIDescription
GET StableHorse/Get?p_iStableHorseId={p_iStableHorseId}&p_iStableHorseCategoryId={p_iStableHorseCategoryId}&p_iStableId={p_iStableId}

POST StableHorse/Add

POST StableHorse/Update

POST StableHorse/Delete

RaceDistance

APIDescription
GET RaceDistance/Get

RACE_DISTANCE tablosundaki verileri getirir.

HorseDeleteRequest

APIDescription
POST HorseDeleteRequest/Get

At ekleme taleplerinini filtreleyerek geri dönderir.

POST HorseDeleteRequest/MakeInReview

Talep durumunu İnceleniyor olarak günceller ve gerekli işlemleri yapar.

POST HorseDeleteRequest/Approve

Talep durumunu Onaylandı olarak günceller ve gerekli işlemleri yapar.

POST HorseDeleteRequest/Reject

Talep durumunu Reddedildi olarak günceller ve gerekli işlemleri yapar.

RaceTitle

APIDescription
POST RaceTitle/Add

POST RaceTitle/Update

GET RaceTitle/Get

GET RaceTitle/GetById?p_iId={p_iId}

GET RaceTitle/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

POST RaceTitle/GetFilter

Linebreeding

Linebreeding raporları ile igili fonksiyonları içerir. || Includes functions related to Linebreeding reports.

APIDescription
GET Linebreeding/GetLinebreedingReport?p_iFirstId={p_iFirstId}&p_iSecondId={p_iSecondId}&p_iGenerationCount={p_iGenerationCount}&p_iMinCross={p_iMinCross}

Atın Linebreeding raporunu döndürür. || Returns the Linebreeding report of the horse.

GET Linebreeding/GetLinebreeding?p_iFirstId={p_iFirstId}&p_iSecondId={p_iSecondId}&p_iGenerationCount={p_iGenerationCount}&p_iMinCross={p_iMinCross}

Atın Linebreeding listesini döndürür. || Returns the Linebreeding list of the horse.

Sex

APIDescription
GET Sex/Get

SEX tablosundaki verileri getirir.

RaceType

APIDescription
GET RaceType/Get

RACE_TYPE tablosundaki verileri getirir.

GET RaceType/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

RACE_TYPE tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

GET RaceType/GetInProgram

No documentation available.

Statistic

APIDescription
GET Statistic/GetCount?p_iHorseId={p_iHorseId}&p_iAnalyzeTypeId={p_iAnalyzeTypeId}&p_sStartDate={p_sStartDate}&p_sEndDate={p_sEndDate}

GET Statistic/GetCountByDay?p_iHorseId={p_iHorseId}&p_iAnalyzeTypeId={p_iAnalyzeTypeId}&p_sStartDate={p_sStartDate}&p_sEndDate={p_sEndDate}

GET Statistic/GetCountByAnalyzeType?p_iHorseId={p_iHorseId}&p_iAnalyzeTypeId={p_iAnalyzeTypeId}&p_sStartDate={p_sStartDate}&p_sEndDate={p_sEndDate}

GET Statistic/GetAllDetails?p_iHorseId={p_iHorseId}&p_iAnalyzeTypeId={p_iAnalyzeTypeId}&p_sStartDate={p_sStartDate}&p_sEndDate={p_sEndDate}&p_iPageNo={p_iPageNo}&p_iPageCount={p_iPageCount}

GET Statistic/GetMyStallions

TailFemale

Tail Female raporları ile igili fonksiyonları içerir. || Includes functions related to Tail Female reports.

APIDescription
GET TailFemale/GetTailFemale?p_iHorseId={p_iHorseId}

Atın tail female raporunu döndürür. || Returns the tail female report of the horse.

Country

APIDescription
GET Country/Get

COUNTRY tablosundaki verileri getirir.

GET Country/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

COUNTRY tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

GET Country/GetAsNameIdForRaceCity?p_iLanguage={p_iLanguage}

No documentation available.

GET Country/GetStallionGroupCountry

List all COUNTRY with STALLION records.

GET Country/GetStallionGroupCountryByRaceId?p_iRaceId={p_iRaceId}

RaceGroup

APIDescription
GET RaceGroup/Get?p_sRaceId={p_sRaceId}

RACE_GROUP tablosundaki verileri getirir.

GET RaceGroup/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}&p_sRaceId={p_sRaceId}

RACE_GROUP tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

GET RaceGroup/GetByTjkConditionHorseId?p_iTjkConditonHorseId={p_iTjkConditonHorseId}

No documentation available.

StallionAds

Aygır ilanları ile ilgili fonksiyonları içerir. || Includes functions related to stallion ads.

APIDescription
POST StallionAds/Add

İlan eklemek için kullanılır. || Used to add the ads year.

POST StallionAds/Update

İlan güncellemek için kullanılır. || Used to update the ads.

GET StallionAds/Get?p_iId={p_iId}&p_sSireId={p_sSireId}&p_sYearId={p_sYearId}&p_iRaceId={p_iRaceId}&p_iPageNo={p_iPageNo}&p_iPageCount={p_iPageCount}

İlanları filtreler. || Filters ads.

StableHistory

APIDescription
GET StableHistory/Get?p_iId={p_iId}&p_iStableId={p_iStableId}

GET StableHistory/GetForGallery?p_iMediaTypeId={p_iMediaTypeId}&p_iStableId={p_iStableId}

POST StableHistory/Add

POST StableHistory/Update

POST StableHistory/Delete

Race

APIDescription
GET Race/Get

RACE tablosundaki verileri getirir.

GET Race/GetById?p_iId={p_iId}

RACE tablosundaki verileri tekil id'ye göre filtreler.

GET Race/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

RACE tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

GET Race/GetAsNameIdForAds?p_iLanguage={p_iLanguage}

Favorite

APIDescription
POST Favorite/Favorite

GET Favorite/GetMyFavorite?p_iRaceId={p_iRaceId}&p_iHypo={p_iHypo}&p_iAlphabetical={p_iAlphabetical}&p_iPageNo={p_iPageNo}&p_iPageCount={p_iPageCount}

GET Favorite/CheckFavorite?p_iHorseId1={p_iHorseId1}&piHorseId2={piHorseId2}

GET Favorite/GetFavoriteCount?p_iHorseId1={p_iHorseId1}&piHorseId2={piHorseId2}

OrderStatus

Sipariş durumlarına dair fonksiyonları içerir. || It includes functions related to order status.

APIDescription
GET OrderStatus/Get

ORDER_STATUS tablosundaki verileri getirir.

GET OrderStatus/GetById?p_iId={p_iId}

ORDER_STATUS tablosundaki verileri tekil id'ye göre filtreler.

GET OrderStatus/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

ORDER_STATUS tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

StableHorseCategory

APIDescription
GET StableHorseCategory/Get

ADS_CATEGORY tablosundaki verileri getirir.

GET StableHorseCategory/GetWitHorses?p_iStableId={p_iStableId}

GET StableHorseCategory/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

ADS_CATEGORY tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

SystemUserType

APIDescription
GET SystemUserType/Get

SYSTEM_USER_TYPE tablosundaki verileri getirir.

GET SystemUserType/GetById?p_iId={p_iId}

SYSTEM_USER_TYPE tablosundaki verileri tekil id'ye göre filtreler.

GET SystemUserType/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

SYSTEM_USER_TYPE tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

RaceCity

APIDescription
GET RaceCity/Get?p_sCountryId={p_sCountryId}

RACE_CITY tablosundaki verileri getirir.

GET RaceCity/GetRaceCity?p_sDate={p_sDate}

GET RaceCity/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}&p_sCountryId={p_sCountryId}

RACE_CITY tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

Product

Ürünlere dair fonksiyonları içerir. || Includes product-related functions.

APIDescription
GET Product/Get?p_iProductTypeId={p_iProductTypeId}

PRODUCT tablosundaki verileri getirir.

GET Product/GetAdsDoping

GET Product/GetById?p_iId={p_iId}

PRODUCT tablosundaki verileri tekil id'ye göre filtreler.

GET Product/GetByIdList?p_sIdList={p_sIdList}

GET Product/GetAsNameId?p_iProductTypeId={p_iProductTypeId}&p_iLanguage={p_iLanguage}

PRODUCT tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

Horse

APIDescription
POST Horse/Add

HORSE tablosuna kayıt ekler.

POST Horse/GetByName

No documentation available.

GET Horse/GetImageAndInfoById?p_iId={p_iId}

İlgili atın resim ve açıklma bilgilerini dönderir.

GET Horse/GetHorseReportData?p_iHorseId={p_iHorseId}

No documentation available.

POST Horse/UpdateFromTJK

No documentation available.

POST Horse/UpdateFamily

No documentation available.

GET Horse/GetCounter?p_iLanguage={p_iLanguage}&p_iRaceId={p_iRaceId}

No documentation available.

POST Horse/Update

HORSE tablosuna kayıt ekler.

POST Horse/Delete

HORSE tablosundan kayıt siler.

GET Horse/CheckHorseAvailable?p_sName={p_sName}&p_iFatherId={p_iFatherId}&p_iMotherId={p_iMotherId}

Eklenmek istenen kayıt ile ilgili sistemde kontrol yapar.

GET Horse/GetByIdForUpdate?p_iId={p_iId}

No documentation available.

GET Horse/GetCount

No documentation available.

POST Horse/GetFilter

No documentation available.

AdsOffer

APIDescription
POST AdsOffer/AddOffer

POST AdsOffer/Activate

POST AdsOffer/GetOffersByAdsId?p_iAdsId={p_iAdsId}

TjkConditonHorse

APIDescription
GET TjkConditonHorse/GetMyHorse

No documentation available.

GET TjkConditonHorse/GetTestHorses

No documentation available.

GET TjkConditonHorse/GetById?p_iId={p_iId}

No documentation available.

RequestStatus

APIDescription
GET RequestStatus/Get

REQUEST_STATUS tablosundaki verileri getirir.

Report

APIDescription
GET Report/GetById?p_iId={p_iId}

GET Report/GetMyReport?p_iRaceId={p_iRaceId}

GET Report/GetMyReportUsage

Blog

APIDescription
GET Blog/Get?p_iBlogCategoryId={p_iBlogCategoryId}&p_iSelection={p_iSelection}

BLOG tablosundaki verileri getirir.

GET Blog/GetWithTopCount?p_iBlogCategoryId={p_iBlogCategoryId}&p_iTopCount={p_iTopCount}&p_iSelection={p_iSelection}

GET Blog/GetById?p_iId={p_iId}

BLOG tablosundaki verileri tekil id'ye göre filtreler.

POST Blog/Insert

BLOG tablosuna kayıt ekler.

POST Blog/Update

BLOG tablosuna kayıt günceller.

POST Blog/ActivateDeactivate

BLOG tablosuna aktif/deaktif eder.

RaceFloor

RACE_FLOOR tablosundaki veriler ile ilgili fonksiyonları içerir.

APIDescription
GET RaceFloor/Get

RACE_FLOOR tablosundaki verileri getirir.

GET RaceFloor/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

RACE_FLOOR tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.

FamilyNick

APIDescription
GET FamilyNick/GetFamilyNick?p_iHorseId1={p_iHorseId1}&p_iHorseId2={p_iHorseId2}

FamilySuccess

APIDescription
GET FamilySuccess/Get?p_iHorseId={p_iHorseId}

PregnantStatus

Hamilelik durumu ile ilgili fonksiyonları içerir.

APIDescription
GET PregnantStatus/Get

PREGNANT_STATUS tablosundaki verileri getirir.

GET PregnantStatus/GetAsNameId?p_iLanguage={p_iLanguage}

PREGNANT_STATUS tablosundaki verileri dil parametresine göre sadece id ve değer olarak dönderir.