POST SystemUser/Get

Üyeleri detaylı sorgulamaya yarayan filtreleme fonksiyonudur. Idler string olarak aralarında virgül kullanılarak gönderilir. Boş gideneler filtrelemeye dahil edilmez.

Request Information

URI Parameters

None.

Body Parameters

SYSTEM_USER_QUERY
NameDescriptionTypeAdditional information
SYSTEM_USER_ID

integer

None.

SYSTEM_USER_TYPE_ID

string

None.

PERSON_TYPE_ID

string

None.

NAME

string

None.

SURNAME

string

None.

EMAIL

string

None.

TITLE

string

None.

ID

string

None.

TAX_OFFICE

string

None.

COUNTRY_ID

string

None.

ADDRESS

string

None.

CELL_PHONE

string

None.

APPROVED

string

None.

ACTIVE

string

None.

PAGE_NO

integer

None.

PAGE_COUNT

integer

None.

Request Formats

application/json, text/json

Sample:
{
 "SYSTEM_USER_ID": 1,
 "SYSTEM_USER_TYPE_ID": "sample string 2",
 "PERSON_TYPE_ID": "sample string 3",
 "NAME": "sample string 4",
 "SURNAME": "sample string 5",
 "EMAIL": "sample string 6",
 "TITLE": "sample string 7",
 "ID": "sample string 8",
 "TAX_OFFICE": "sample string 9",
 "COUNTRY_ID": "sample string 10",
 "ADDRESS": "sample string 11",
 "CELL_PHONE": "sample string 12",
 "APPROVED": "sample string 13",
 "ACTIVE": "sample string 14",
 "PAGE_NO": 15,
 "PAGE_COUNT": 16
}

text/html

Sample:
{"SYSTEM_USER_ID":1,"SYSTEM_USER_TYPE_ID":"sample string 2","PERSON_TYPE_ID":"sample string 3","NAME":"sample string 4","SURNAME":"sample string 5","EMAIL":"sample string 6","TITLE":"sample string 7","ID":"sample string 8","TAX_OFFICE":"sample string 9","COUNTRY_ID":"sample string 10","ADDRESS":"sample string 11","CELL_PHONE":"sample string 12","APPROVED":"sample string 13","ACTIVE":"sample string 14","PAGE_NO":15,"PAGE_COUNT":16}

application/xml, text/xml

Sample:
<SYSTEM_USER_QUERY xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.datacontract.org/2004/07/api.Controllers">
 <ACTIVE>sample string 14</ACTIVE>
 <ADDRESS>sample string 11</ADDRESS>
 <APPROVED>sample string 13</APPROVED>
 <CELL_PHONE>sample string 12</CELL_PHONE>
 <COUNTRY_ID>sample string 10</COUNTRY_ID>
 <EMAIL>sample string 6</EMAIL>
 <ID>sample string 8</ID>
 <NAME>sample string 4</NAME>
 <PAGE_COUNT>16</PAGE_COUNT>
 <PAGE_NO>15</PAGE_NO>
 <PERSON_TYPE_ID>sample string 3</PERSON_TYPE_ID>
 <SURNAME>sample string 5</SURNAME>
 <SYSTEM_USER_ID>1</SYSTEM_USER_ID>
 <SYSTEM_USER_TYPE_ID>sample string 2</SYSTEM_USER_TYPE_ID>
 <TAX_OFFICE>sample string 9</TAX_OFFICE>
 <TITLE>sample string 7</TITLE>
</SYSTEM_USER_QUERY>

application/x-www-form-urlencoded

Sample:

Sample not available.

Response Information

Resource Description

ResultOfListOfSYSTEM_USER
NameDescriptionTypeAdditional information
m_cData

Collection of SYSTEM_USER

None.

m_cDetail

ProcessResult

None.

Response Formats

application/json

Sample:

Sample not available.

text/json

Sample:

Sample not available.

text/html

Sample:

Sample not available.

application/xml

Sample:

Sample not available.

text/xml

Sample:

Sample not available.